Josemaría Escrivá Obras
260

Pojďme s Kristem na tento božský lov. Ježíš stojí u Genezaretského jezera a lidé se na něho tlačí, aby slyšeli Boží slovo (Lk 5,1). Stejně jako i dnes. Nevidíte to snad? Touží slyšet Boží poselství, i když předstírají opak. Snad někteří Kristovo učení zapomněli, jiní - bez vlastní viny - ho nikdy nepoznali a považují náboženství za cosi podivného. Ale stává se, že přijde chvíle, kdy už člověk nemůže dál, nestačí mu obvyklé vysvětlení, nespokojí se s výmysly falešných proroků. A přestože si to lidé neuvědomují, pociťují touhu utišit svůj neklid Božím učením.

Nechme vyprávět sv. Lukáše: Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy (Lk 5,2—3). Když skončil vyučování, přikázal Šimonovi: Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení! (Lk 5,4) Kristus je na té lodi pánem, to on připravuje práci: proto přišel na svět, aby se staral o to, aby jeho bratři našli cestu slávy a lásky k Otci. Křesťanský apoštolát jsme si nevymysleli my. My lidé ho jedině svou tupostí a nedostatkem víry znesnadňujeme.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další