Josemaría Escrivá Obras
252

Také bych chtěl, abyste si uvědomili, že se nikdo neubrání jistému napodobování druhých. Lidé se dokonce podvědomě o toto vzájemné napodobování snaží. A my bychom nedbali na výzvu, abychom napodobovali Ježíše? Každý člověk se snaží postupně se ztotožňovat s tím, co ho přitahuje, se vzorem, který si sám vybral. Podle ideálu, jejž si každý utvoří, vypadá i jeho chování. Naším Mistrem je Kristus, Boží Syn, druhá Božská osoba Nejsvětější Trojice. Budeme—li Krista napodobovat, budeme mít účast na proudu lásky, která je tajemstvím Jediného i Trojjediného Boha.

Když někdy budete pociťovat, že nemáte dost síly následovat Ježíše Krista, promluvte si přátelsky s těmi, kteří ho důvěrně znali, když žil na této zemi. Hlavně se obraťte na Marii, která nám ho přinesla. A na apoštoly. Někteří pohané přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: "Pane, rádi bychom viděli Ježíše." Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi (Jan 12,20—22). Je to pro nás jistě povzbudivé. Cizinci se neodvažují jít přímo za Ježíšem, a tak hledají vhodného přímluvce.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další