Josemaría Escrivá Obras
25

A nyní se zamysleme nad onou vznešenou chvílí, kdy archanděl Gabriel zvěstuje Panně Marii rozhodnutí Nejvyššího. Naše Matka Panna Maria poslouchá a vyptává se, aby lépe pochopila to, co od ní Bůh žádá, potom následuje odhodlaná odpověď: fiat -ať se mi stane podle tvého slova- jako plod té nejvyšší svobody: svobody rozhodnout se pro Boha.

Ve všech tajemstvích naší katolické víry je patrná tato chvála svobody. Nejsvětější Trojice tvoří z ničeho svět a člověka ve svobodném proudu lásky. Slovo sestupuje z nebe a bere na sebe naše tělo s touto velkolepou pečetí svobody v podřízenosti: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.

Když přišla hodina určena Bohem, aby lidstvo bylo vykoupeno z otroctví hříchu, vidíme Ježíše Krista v Getsemanech, jak bolestně trpí, až se potí krví, jak dobrovolně a odevzdaně přijímá oběť, kterou Bůh od něho vyžaduje: jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači. Už před tím to oznámil svým drahým v jednom z těch hovorů, kdy jeho srdce překypovalo láskou, aby ti, kdo ho milují, poznali, že On je cesta a že není jiné cesty, jak se přiblížit k Otci: Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe, mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další