Josemaría Escrivá Obras
222

Jednou jeden ze znalců zákona, kteří tak zamotali neplodnými vychytralými výklady a úvahami učení zjevené Mojžíšem, položil Pánu jistou otázku. Ježíš otvírá ústa a rozvážně a přesvědčivě tomuto učiteli zákona odpovídá: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i proroci

A nyní pohleďte na Mistra, jak v důvěrném společenství večeřadla mluví se svými apoštoly. Blíží se hodina jeho utrpení a Kristovo srdce v přítomnosti milovaných osob vzplane: Nové přikázání vám dávám, svěřuje jim. Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.

Chcete—li lépe pochopit Pána prostřednictvím evangelia, pak vám doporučuji, abyste se snažili vžívat do popisované situace ta, jako byste jí byli sami účastni jako další osoba. A tak —vím to od mnoha lidí, kteří to také tak dělají— se budete zamýšlet nad Kristovými slovy jako Maria, nebo se, jako Marta, odvážíte svěřit se upřímně Kristu se svými starostmi, dokonce i s těmi nejbanálnějšími.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další