Josemaría Escrivá Obras
2

Všichni, vy i já, jsme součástí Kristovy rodiny, protože nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti. Toto vyvolení, kterého se nám dostalo zdarma od Boha, nás vede k přesně určenému cíli: osobní svatosti, jak nám neustále opakuje sv. Pavel: haec est enim voluntas Dei: sanctificatio vestra — to je vůle Boží: vaše posvěcení—. Abychom tohoto cíle dosáhli, jsme všichni v ohradě svého Mistra.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další