Josemaría Escrivá Obras
198

Modlete se se mnou k Pánu: doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu —nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Jedním slovem, ať z našich rtů vytryskne upřímná touha ochotně odpovědět na výzvy našeho Stvořitele, snaha plnit jeho záměry s neochvějnou vírou, s předsvědčením, že on nemůže nikdy selhat.

Budeme—li takto milovat Boží vůli, pochopíme, že hodnota víry nespočívá v jejím hlásání, ale v rozhodnosti hájit ji skutky. A tak hned začneme jednat.

Ale vraťme se ke scéně, která se rozvíjí na cestě u Jericha. Teď mluví Kristus k tobě. Říká ti: co ode mne chceš? Ať vidím, Ó Pane, ať vidím! A Ježíš říká: Jdi, tvá víra tě zachránila! A hned začal vidět a šel tou cestou za ním. Šel za ním tou cestou. I ty jsi poznal, co ti Pán navrhuje a rozhodl ses jít za ním. I ty se snažíš kráčet v jeho šlépějích, oblékat se v Kristovo roucho, být Kristem. A tak ve světle, které ti Pán stále dává, musí být tvoje víra účinná a obětavá. Nedělej si nějaké zvláštní iluze, nemysli, že objevíš něco nového. Víra, kterou Bůh od nás vyžaduje, je taková: musíme podle ní kráčet a konat skutky plné velkorysosti, odhodit všechno, co překáží.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další