Josemaría Escrivá Obras
192

Chtěl bych, aby k nám mluvil o víře sám Ježíš, aby on nás učil víře. Proto otevřeme Nový Zákon a budeme prožívat s Ježíšem některé úseky jeho života. Protože on sám učil své učedníky, aby s důvěrou plnili vůli Otce. Učí je slovy i skutky.

Obraťme pozornost na 9. kapitolu Sv. Jana. Jednou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?". Tito muži, přestože jsou stále s Kristem, si o tomto ubohém slepci myslí něco zlého. To abyste se nedivili, když ve svém životě, ve službě Církvi, se setkáte s učedníky Pána, kteří se k nám i k jiným lidem budou chovat podobně. Nedbejte na to jako ten slepec a nevšímejte si toho. Svěřte se do péče Kristových rukou. On nenapadá nikoho, ale odpouští, neodsuzuje, ale dává rozhřešení, nepozoruje nemoc jen lhostejně, ale s božskou horlivostí podává lék.

Náš Pán plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: Jdi se umýt v rybníku Siloe -to slovo znamená Poslaný. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další