Josemaría Escrivá Obras
191

Víra je nadpřirozená ctnost, kterou náš rozum přijímá zjevené pravdy, odpovídá “ano“ Kristu, který nás plně seznámil se spasitelským záměrem nejsvětější Trojice: Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Pán v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však k nám promluvil skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj stvořil i věky. On je odlesk jeho slávy a výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očistu od hříchů, zasedl na výsostech po pravici Boží velebnosti.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další