Josemaría Escrivá Obras
190

V současné době se prý děje méně zázraků než dříve. Není to snad tím, že méně lidí má živou víru? Bůh přece nemůže nedostát svému slibu: Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Náš Bůh je Pravda, základ všeho bytí, nic se neděje bez jeho všemohoucí vůle.

Jako bylo na počátku i nyní i vždycky, i na věky věků. Pán je stále stejný, nepotřebuje shánět něco, co by sám neměl, on sám je všechen pohyb, všechny krása i všechna velikost. Dnes jako dříve. Nebesa se rozplynou jako dým a země zvětší jako roucho (...). Ale má spása tu bude věčně, má spravedlnost potrvá na věky.

Bůh skrze Ježíše Krista uzavřel s lidmi novou a věčnou smlouvu. Poskytl svou všemohoucnost pro naši spásu. Když lidé ztrácejí naději, když kolísají pro nedostatek víry, my můžeme znovu naslouchat, jak Isaiáš oznamuje ve jménu Páně: Což je má ruka tak krátká k vykoupení? Nemá k vysvobození dost síly? Hle, svou pohrůžkou vysušuji moře a řeky obracím v poušť, ryby v nich hynou, protože není vody, a lekají žízní. Nebesa odívám v pochmurnou temnotu a přikrývám je žíněným rouchem.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další