Josemaría Escrivá Obras
178

Vždy mi připadala divná zásada některých lidí - a je jich hodně - kteří pro své poučování berou za základ nečistotu. Tím ovšem docilují, jak jsem si ověřil u řady lidí, pravého opaku toho, oč usilují. Neboť nečistota je záležitost lepkavá jako smůla a deformuje svědomí všelijakými komplexy a obavami, jako by čistota srdce byla téměř nepřekonatelnou překážkou. My bychom na to měli jít jinak. My budeme mluvit o ctnosti čistoty pozitivně a jasně, střízlivě a srozumitelně.

Hovořit o tomto tématu znamená hovořit o lásce. Právě jsem vám naznačil, jak mi přitom pomáhá, že se dávám vést přesvatým lidstvím našeho Pána. Podivuhodný Bůh, který se ponížil a stal se člověkem, ale který se necítí pokořen tím, že na sebe vzal naše tělo se všemi nedokonalostmi a slabostmi kromě hříchu. A to všechno učinil z nekonečné lásky k nám. Neponižuje se tím, že se k nám snižuje. Naopak, povznáší nás tím, činí nás rovnými Bohu, naším tělem i naší duší. Říci "ano“ na jeho lásku a odpovědět na ni jemnou, horoucí a spořádanou láskou, to je ctnost čistoty.

Měli bychom volat do celého světa, nejen ústy, ale především svědectvím svého života: neotravujme si svá srdce, jako bychom byli pouhá zvířata, ovládaná jen těmi nejnižšími pudy. Jeden křesťanský autor to vysvětluje takto: Všimněte si, že lidské srdce není malé, vždyť se toho tolik do něho vejde. Neměřte jeho velikost fyzikálními mírami, ale schopností jeho myšlení, které zvládne znalost tolika pravd. V srdci lze připravit cestu Pánu, vytyčit přímou cestu, aby po ní mohlo kráčet slovo a moudrost Boží. Čestným životem, dobrými skutky připravte cestu Pánu, narovnejte cesty, aby Boží slovo mohlo kráčet bez klopýtání, abyste tak poznali jeho tajemství a jeho příchod.

Písmo svaté nám zjevuje, že toto velkolepé dílo posvěcení, skrytá a obdivuhodná práce Ducha svatého, se uskutečňuje v duši i v těle. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? volá apoštol. Smím tedy vzít údy Kristovy a udělat z nich údy, které patří nevěstce?... Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni, a to za vysokou cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem (1 Kor 6,15.19—20).

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další