Josemaría Escrivá Obras
162

Když budeme denně před Bohem správně zpytovat svědomí, zjistíme, že jsme obtíženi mnoha chybami. Když budeme s nimi s Boží pomocí bojovat, stanou se bezvýznamnými a podaří se nám je překonat, i kdyby se zdálo, že je nikdy nemůžeme vykořenit. A kromě toho, když se budeš snažit odpovídat na Boží milost, přispěješ i přes tyto své slabosti k vyléčení velkých chyb druhých lidí. Když si budeš vědom toho, že jsi stejně slabý jako oni - schopen všech možných chyb i všech ohavných činů - budeš mít více pochopení, ohleduplnosti. Současně budeš stále více usilovat o to, abychom se všichni rozhodli milovat Boha celým svým srdcem.

My křesťané, Boží děti, bychom měli pomáhat svým bližním a dělat čestně to, co pokrytci potměšile našeptávali Mistrovi: Nehledíš totiž na to, čím kdo je (Mt 22, 16). To znamená, že zcela odvrhneme osobní ohledy, nás přece zajímají duše všech lidí, i když přirozeně bychom se měli začít věnovat spíše lidem, které Bůh postavil do naší blízkosti.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další