Josemaría Escrivá Obras
160

Jestliže nejsme vždy schopni vyvodit z evangelia důsledky pro svůj život, pak je to proto, že se nad ním málo zamýšlíme. Řada z vás je tu mladých, jiní jste ve zralém věku. Všichni jistě chcete, my všichni chceme - kdyby ne, nebyli bychom tady - vydávat dobré ovoce. Snažíme se mít při své práci ducha oběti, snažíme se dobře hospodařit s hřivnou, kterou nám Pán svěřil, horlivě pracujeme pro spásu duší. Ale nestalo by se poprvé, přes všechnu dobrou vůli, kterou máme, kdybychom někdy nepadli do pasti oné směsi - ex pharisaeis et herodianis (Mk 12, 13) - složené z takových lidí, kteří jakožto křesťané by měli hájit Boží pravdu, ale tím, že jsou ve spojení se zájmy zlých sil a jsou jimi zmateni, dorážejí úskočně na ostatní bratry ve víře, služebníky téhož Vykupitele.

Buďte rozvážní a vždy jednejte čestně, přímo, jak se sluší na dobré Boží děti. Buďte přirození v řeči i v chování. Jděte vždy k jádru problému, nezůstávejte na povrchu. Mějte na zřeteli, že je třeba počítat už předem s odporem vlastním i s odporem druhých lidí, jestliže chceme poctivě a statečně plnit své křesťanské povinnosti.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další