Josemaría Escrivá Obras
159

Sledujme však dále vyprávění sv. Matouše: Víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy (Mt 22, 16). Nikdy nebudu schopen pochopit takový cynický postoj. Snaží se překroutit slova našeho Pána Ježíše Krista, snaží se ho nachytat a místo, aby přímo vyložili to, co považují za neřešitelný problém, pokoušejí se Mistra vyvést z míry chválou, která by měla vycházet z úst lidí oddaných a věrných. Záměrně se u toho zastavují, abychom se naučili nebýt podezíraví, ale moudří a opatrní, abychom nepřijímali lstivou přetvářku, byť by byla zaobalena do slov a skutků, které samy o sobě jsou pravdivé, tak jak to můžeme pozorovat v úryvku, o kterém právě rozjímáme. Ty neděláš žádný rozdíl, říkají mu. Ty jsi přišel pro všechny lidi, tebe nikdo nemůže odradit od hlásání pravdy a učení dobra (srov. Mt 22, 16).

Znovu opakuji: buďte prozíraví, nikoli záludní. Důvěřujte co nejvíce všem lidem, buďte nanejvýš velkorysí. Plně důvěřuji slovu jednoho křesťana, poctivého člověka než stovkám ověřených podpisů, i když je možné, že jsem byl i někdy oklamán. Dávám přednost tomu, že někdo drze zneužije mé důvěry, než bych někoho zbavil důvěry, kterou si zaslouží jakožto člověk a Boží syn. Mohu vás ujistit, že jsem nebyl zklamán, když jsem takto jednal.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další