Josemaría Escrivá Obras
156

V evangeliu se dále píše: Poslali k němu své učedníky - tj. učedníky farizeů - zároveň s herodovci, aby mu řekli: Mistře... (Mt 22, 16). Všimněte si toho falešného oslovení "Mistře“. Tváří se, jako by byli jeho obdivovatelé a přátelé, oslovují ho jako nějakou autoritu, od níž očekávají nějaké poučení. Magister, scimus quia verax es (Mt 22, 16), víme, že jsi pravdomluvný... Jaká prohnanost! Už jste někdy viděli větší neupřímnost? Dávejte dobrý pozor. Nebuďte záludní, podezíraví. Na svých bedrech byste však měli cítit tíži ovečky, s kterou bývá v katakombách zobrazován Dobrý pastýř. A nebude to jen jeden člověk, jehož bychom měli takto nést na ramenou, ale celá církev, celé lidstvo.

Jestliže na sebe vezmete velkoryse tuto odpovědnost, stanete se statečnými a moudrými, a tak budete moci hlásat Boží slovo. Budete—li to dělat poctivě, bude vás řada lidí považovat za mistry, dokonce i tak nazývat, aniž byste o to usilovali. Přece nehledáme pozemskou slávu. Ale nesmíte se divit, když se do vaší přízně budou snažit vlichotit i takoví lidé, kteří vám budou jenom pochlebovat. Pamatujte si dobře to, co jsem vám už tolikrát opakoval: žádné pomluvy, žádné postranní řeči, žádné lidské ohledy, ani nějaké "co tomu řeknou lidé“, tím méně falešné chvály nám nikdy nesmí bránit dělat to, co dělat máme.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další