Josemaría Escrivá Obras
154

Sešli jsme se zde, consummati in unum (Jan 17, 23), abychom v jednotě prosili Pána o odhodlání stát se jeho účinnými nástroji. Před svátostným Ježíšem - radostně vyznávám víru ve skutečnou přítomnost Pána v eucharistii - se chceme modlit, aby se naše srdce rozezvučela tak mocně, aby to bylo slyšet do všech končin země, až do posledního koutku této planety, aby lidé, kteří tam žijí, dovedli velkoryse věnovat svůj život službě Bohu i lidem. Díky společenství svatých všichni máme účast (3 Jan 8) na hlásání Boží pravdy a pokoje.

Měli bychom se tedy zamyslet nad tím, jak právě my budeme napodobovat svého Mistra. Jestliže opravdu chceme usilovat o šíření Kristova království, zastavme se na chvíli, přemýšlejme a učme se od Pána některým ctnostem, které by měly ovlivňovat naše jednání.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další