Josemaría Escrivá Obras
152

Musím vám říci, že v průběhu let ke mně přicházeli lidé a s bolestí mi sdělovali: otče, nevím, co se to se mnou děje, cítím se tak unavený a chladný, moje zbožnost, dříve tak spolehlivá a upřímná, mi připadá jako nějaká komedie... Tedy teď všem, kdo jsou v takové situaci, i vám všem odpovídám: komedie? To je ono! Pán si s vámi přece hraje jako otec se svými dětmi.

V Písmu sv. čteme: ludens in orbe terrarum, že Pán si hraje na zemi. Ale Bůh nás neopouští, protože hned dodává: deliciae meae esse cum filiis hominum, “mým potěšením je být s lidskými syny. Pán si s námi hraje! A až nás napadne, že hrajeme nějakou komedii, protože se cítíme chladní, lhostejní, až budeme znechuceni a bez vůle, až nám přijde za těžko plnit své povinnosti a v duchovním životě nepokračujeme tak, jak jsme chtěli, pak nastane ten pravý čas, abychom si vzpomněli, že Bůh si s námi hraje a že očekává, že budeme umět odvážně předvést svou komedii.

Pán mi často prokazoval milosti, ale já se obvykle stavím proti. Dodržuji svůj způsob života, ne že by se mi to líbilo, ale protože to musím tak dělat, z Lásky. Ale Otče, copak se s Bohem může hrát komedie? Není to pak přetvářka? Buď klidný: nastal čas, kdy můžeš účinkovat v pravé lidské komedii s Božským divákem. Vytrvej, protože Otec i Syn i Duch Svatý tuto komedii pozorně sledují, dělej všechno z lásky k Bohu, k jeho radosti, i když ti to přijde za těžko.

Jak je krásné být Božím kejklířem! Jak je krásné hrát komedii z lásky, obětavě bez velkého osobního uspokojení, jen abychom se zalíbili svému Otci Bohu, který hraje s námi! Svěř svému Pánu: tohle se mně vůbec nechce dělat, ale obětuji to Tobě: A opravdu se dej do té práce, i když si budeš myslet, že je to jenom komedie. Je to požehnaná komedie. Ujišťuji tě, že nejde o přetvářku, protože pokrytci potřebují pro své představení publikum: Ale diváky v této naší komedii —dovol, abych to řekl ještě jednou— jsou Otec, Syn a Duch Sv., Nejsvětější Panna, svatý Josef a všichni andělé a svatí v nebi. Náš duchovní život nemá jiné představení: je to Kristus, který je tu quasi in oculto

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další