Josemaría Escrivá Obras
138

Snažíš se už o upřímné předsevzetí? Pros, Pána, aby ti pro svou lásku pomohl litovat, abys to všeho přirozeně nalil očistný olej umrtvování, aby ses dokázal nezištně vydávat v neokázalé, tiché službě, jako hořící lampička před svatostánkem. A kdybys nevěděl, jak teď konkrétně odpovědět na výzvy Pána, který klepe na tvé srdce, dobře mě poslouchej.

Pokání znamená přesné plnění časového rozvrhu práce, který sis stanovil, i když se tělo brání nebo myšlenky se snaží uniknout do fantastického snění. Pokání znamená vstávat včas. A také nenechávat bez vážného důvodu na později to, co je pro tebe obtížnější nebo co tě stojí více námahy.

Pokání spočívá v tom, že dokážeš sladit své povinnosti vůči Bohu, bližním i vůči sobě. že budeš sám k sobě náročný, abys našel čas, který každá věc vyžaduje. Konáš pokání, když se s láskou modlíš všechny své modlitby, přesto že jsi unavený, otrávený nebo lhostejný.

Pokání znamená jednat vždy nanejvýš laskavě s druhými lidmi, hlavně s našimi nejbližšími. Znamená to věnovat se s maximálním taktem trpícím, nemocným a strádajícím. Znamená trpělivě hovořit s lidmi otravnými a nudnými. Znamená přerušit nebo změnit svůj program, když by to vyžadovaly okolnosti, zvláště dobré a spravedlivé zájmy druhých.

Pokání spočívá v tom, že budeš v dobré náladě snášet spoustu drobných nepříjemností pracovního dne, v tom, že nezanecháš práce, i když tě opustilo počáteční nadšení, v tom, že budeš jíst všechno, co se ti předloží a nebudeš si rozmarně vybírat.

Pro rodiče, a i pro politiky a vychovatele znamená pokání napravovat tam, kde je to třeba a to podle druhu chyby a povahy toho, kdo takovou pomoc potřebuje, a nenechávat se ovlivňovat pošetilým, citově subjektivním hodnocením.

Duch pokání vede k tomu, že nebudeme nezřízeně lpět na svém báječném obrazu budoucích plánů, na svých mistrovských tazích štětce. Jakou radost uděláme Bohu, když se budeme umět zřeknout svých čmáranic a rádoby mistrovských mazanic a dovolíme mu, aby On dodal obrazu ty rysy a barvy, jak se mu zlíbí.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další