Josemaría Escrivá Obras
125

Ve svém každodenním životě bychom měli být k sobě nároční, nevymýšlet si falešné problémy, umělé potřeby, které konec konců pramení z pýchy, žádostivosti, pohodlnosti a lenosti. Měli bychom kráčet k Bohu rychle, bez zbytečné zátěže a zavazadel, která by nám překážela chůzi. Právě protože chudoba v duchu nespočívá v tom, že nemáme, ale v tom že jsme dokonale ode všeho oproštěni, měli bychom být stále na pozoru, abychom se neoklamávali nějakými pomyslnými důvody, zdánlivě velmi přesvědčivými. Hledejte to potřebné, hledejte to, co stačí. A nechtějte víc. Co je navíc, je břemeno, ne úleva, skličuje, místo aby naplňovalo radostí.

Při těchto svých radách se neopírám o nějaké neobvyklé, nenormální nebo složité situace. Vím o jednom člověku, který používal jako záložek do knih papíry, na které si zapisoval krátké vroucí modlitby, aby mu pomáhaly být stále v Boží přítomnosti. A s láskou začal tento poklad schovávat, až si uvědomil, jak je k těmto bezcenným papírkům připoután. Vidíte ten příklad ctnosti! Nevadilo by mi, abych před vámi projevil všechny své slabosti, kdyby vám to mohlo přinést něco dobrého. Poodhalil jsem jen trochu roušku svého nitra, protože i ty můžeš mít něco podobného, na čem budeš lpět: své knihy, své oblečení, svůj stůl, své... modly z pozlátka.

V takových případech vám doporučuji poradit se se svým duchovním vůdcem, vše mu sdělit otevřeně a bez skrupulí. Někdy jako lék postačí krátkodobé odřeknutí se něčeho. Nebo i jinak si lze něco odřeknout: nic se nestane, když třeba jednou nepoužiješ svého obvyklého dopravního prostředku a částku, kterou jsi tím ušetřil, dáš jako almužnu, i kdyby to byl jen nepatrný obnos. V každém případě, budeš—li mít ducha nelpění na ničem, jistě budeš stále objevovat i jiné vhodné a účinné příležitosti, jak ho cvičit.

Když jsem vám otevřel své srdce, musím vám také ještě vyznat, že lpím na něčem, čeho bych se nikdy nechtěl vzdát: opravdu vás mám všechny rád. Naučil jsem se této lásce od toho nejlepšího Učitele a rád bych co nejvěrněji následoval jeho příkladu a miloval bez výhrady všechny lidi. Chci začít těmi, kteří jsou tu se mnou. Nedojímá vás také vroucí láska Ježíše Krista, jak se o ní zmiňuje evangelista, když označuje jednoho z učedníků slovy: quem diligebat Iesus, ten, kterého Ježíš miloval.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další