Josemaría Escrivá Obras
116

Dá se říci, že náš Pán, věren poslání, které dostal od Otce, žije přesně tak, jak radí v jednom z nejpůsobivějších kázání, které kdy vyšla z Božích úst: Nedělejte si starost o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Vždyť život je víc než jídlo a tělo víc než šaty. Podívejte se na havrany! Nesejí, nežnou, nemají zásobárnu ani stodolu, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!... Podívejte se na lilie, jak rostou, nepředou ani netkají, a říkám vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás, malověrní?

Kdybychom měli více důvěry v Boží Prozřetelnost, jistotu a pevnou víru, že o nás neustále pečuje, kolik bychom se ušetřili starostí a neklidu. Zmizelo by tolik znepokojení, které je vlastní pohanům, řečeno s Ježíšem lidem tohoto světa, lidem bez smyslu pro nadpřirozeno. Chtěl bych vám jako váš přítel, kněz i otec důvěrně připomínat při každé příležitosti, že my jsme z Božího milosrdenství dětmi toho všemohoucího Otce, který je na nebesích, ale zároveň i v našem srdci, chtěl bych, abyste si brali do srdce, že máme všechny důvody pro to, abychom kráčeli po této zemi s optimismem, se srdcem oproštěným od všech těch věcí, které se zdají nepostradatelné, neboť váš Otec přece ví, co potřebujete a on vám to obstará. Věřte, že jen takto budeme jednat jako pánové tvorstva a vyhneme se smutnému zotročení, do kterého upadá tolik lidí, protože zapomínají na to, že jsou Božími dětmi, a starají se o nějaký zítřek nebo nějaké co bude potom, kterého se třeba ani nedožijí.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další